ČAKRY

O čakrách je toho popísané už mnoho. Sú to energetické centrá. Vďaka nim sme všetci prepojení ale súčasne ostávame individualitou. Vibrujú na určitej frekvencii a farbe a ak ich máme krásne prečistené, harmonizované, cítime sa zdraví, šťastní, spokojní, vyrovnaní. V disharmónii čakry spôsobujú možné choroby, nespokojnosť a podobne. Viac mám o tom napísané na stránke Anjelských krídel. 

V tejto časti mám skôr potrebu prezentovať moje najnovšie videnie čakier, ktoré som znázornila tvorbou a napísať ku každej čakre afirmácie, s ktorými môžete pracovať pri akejkoľvek technike. 

OBRÁZKY sú nakvantované láskou v najvyššom vedomí. 

Žehnám vám, aby ste pociťovali len tie príjemné a s láskou a svetlom naplené emócie. 


Koreňová čakra - JA SOM

prežitie, materálny svet, ukotvenie, bezpečie, stabilita

Koreňová
Koreňová
 • Som spokojná so všetkým živým. 
 • Som ukotvená a som v bezpečí.
 • Všetkého mám hojnosť. 
 • Zaslúžim si hojnosť. 
 • Všetky moje fyzické potreby sú naplnené.
 • Som prepojená s matkou Zemou. 

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky strachy spojené s touto čakrou. 

Sakrálna čakra - JA CÍTIM

emócie, vzťahy, potešenie, sexualita, kreativita, liečenie, tvorivosť, túžby

Sakrálna
Sakrálna
 • Vďačne prijímam potešenie zo života.
 • Milujem svoje telo. 
 • Vážim si svoju sexualitu a vyjadrujem ju s láskou.
 • Zaslúžim si vo svojom živote dobré veci. 
 • Do svojho života prijímam naplňujúce a šťastné vzťahy. 
 • Tvorím s radosťou. 

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky viny spojené s touto čakrou. 

Čakra solar plexu - JA KONÁM

intelekt, ctižiadosť, moc, ovládanie, slobodná voľba, ego, osobnosť, vnútorné dieťa

Solar plex
Solar plex
 • Zaslúžim si aby som bola uznávaná, milovaná.
 • Zaslúžim si, aby mi ľudia načúvali. 
 • Volím si v mojom živote posun vpred. 
 • Som si istá svojou osobnou mocou. 
 • Som na seba hrdá a som sebavedomá. 
 • Prijímam život taký, aký si zaslúžim. 
 • Odovzdávam manipuláciu a prijímam svoje rozhodnutia vedené láskou. 

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky pocity hanby spojené s touto čakrou. 

Srdcová čakra - JA MILUJEM

láska, súcit, rovnováha v emóciách, vzťahy, odpustenie

Srdcová
Srdcová
 • Som milovaná.
 • Som láska.
 • Som otvorená prijímaniu lásky v najvyššom vedomí. 
 • Som hodná lásky. 
 • Milujem samu seba. 
 • Moje rozhodnutia vychádzajú z lásky. 
 • Moje srdce je plné mieru. 
 • Svoju lásku zdieľam s ostatnými. 

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky smútky a žiale spojené s touto čakrou. 

Krčná čakra - JA HOVORÍM

sebavyjadrenie, komunikácia, vnútorný hlas, povedať svoju pravdu, Božské vedenie

Krčná
Krčná
 • Hovorím a jasne vyjadrujem svoju pravdu. 
 • Hovorím preto, aby ma bolo počuť. 
 • Ľahko a s pokojom vyjadrujem svoje pocity. 
 • Stojím za to, aby mi ľudia načúvali. 
 • Komunikujem s láskou.

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky klamstvá spojené s touto čakrou. 

Čakra tretieho oka - JA VIDÍM

duchovné videnie, vizualizácia, intuícia, predstavivosť, jasnozrivosť, preniknutie do podstaty veci

Tretie oko
Tretie oko
 • Som otvorená intuícii a múdrosti.
 • Dôverujem svojmu vnútornému vedeniu. 
 • Vidím jasne vďaka intelektu a intuícii. 
 • Prijímam svoju intuíciu a Božské vedenie. 

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky ilúzie spojené s touto čakrou. 

Korunná čakra - JA ROZUMIEM

spiritualita, vesmírne vedomie, energia, absolútno, milosť, čisté vedomie, inteligencia

Korunná
Korunná
 • Som v jednote s Božským vedením. 
 • Som napojená na Boží zdroj. 
 • Vnímam nekonečné znalosti priamo zo Zdroja. 
 • Prijímam samu seba a som otvorená intuícii, milosti a znalostiam. 
 • Prijímam informácie s láskou a odovzdávam ich s láskou.

Tu a teraz v najvyššom vedomí si odpúšťam, rozpúšťam a odovzdávam všetky pripútania spojené s touto čakrou.