CENNÍK

Kým sa objednáte

Informácie o tom ako pracujem

Moje portfólio je skutočne bohaté. Mám skúsenosti z rôznych oblastí a pracovala som s viacerými technikami. Pravdou je, že sa nedá sedieť na viacerých stoličkách a niekoľkoročná prax ma posúvala v mojom profesionálnom živote niekam tam, kde by som našla úplne uspokojenie nielen z výsledku mojej práce ale hlavne z jej samotnej činnosti. 

Výsledkom procesu môjho rastu je, že som sa nakoniec rozhodla využiť všetko čo viem a zlúčiť to do jedného systému, ktorý bude prospešný pre všetky strany.

Nosce te ipsum

SPOZNAJ SÁM SEBA.  

Či už som poskytovala EFT, terapie, poradenstvo, karty, karmalogické rozbory, vždy som sa dopracovala k poznaniu, že človek má v sebe kopec informácií ale najmenej zo všetkého pozná sám seba. Príde vám to scestné? Mylné? Myslíte si, že preháňam, že sami seba predsa dokonale poznáte? Naozaj? GRATULUJEM.... Potom je váš život skutočne úplne pohodový, plný lásky, pochopenia, poznania, akceptácie a vaše rozhodnutia vám prinášajú len uspokojenie a ak vnímate menej príjemné emócie či situácie, chápete ich význam a dokážete ich spracovať k vlastnému prospechu a prospechu vašich najbližších. Patríte medzi vedomých tvorcov vlastnej reality a som šťastná, že je to tak. Teším sa s vami. 

Riadky vyššie sú dôkazom o tom, že ak človek skutočne pozná sám seba a počúva svoju vnútornú pravdu, nech ho v živote postretne čokoľvek, dokáže sa s tým vysporiadať cestou najmenšieho odporu. 

Pretože na ceste k vedomej tvorbe realite je len jediná prekážka - my samotní. Stojíme si v ceste. Žijeme životy iných ľudí, žijeme podmienenosťou alebo sa snažíme mapu nášho života žiť s darmi, ktoré nám nie sú úplne prirodzené. 

Kto teda som? Aká je moja vnútorná autorita, ako sa mám rozhodovať tak, aby mi to prinieslo pokoj v duši? O čo sa môžem oprieť a čo do môjho života nepatrí? Ako funguje moja mechanika energie a kde sú moje silné stránky? Akú kvalitu má moja vnútorná kvantová inteligencia? 

Ak máte podobné otázky, ak chcete spoznať samých seba, ak ste ochotní počúvať vlastné telo, vnútornú autoritu a učiť sa žiť so svojim pravým ja, potom je moja konzultácia jedným z možných riešení, ako sa o sebe niečo dozvedieť. Kvantovou optikou, iným uhlom pohľadu. Zistiť, ktorý smer vášho života je pre vás ten pravý. 

Viete, nech už žijete akýkoľvek život, všetko je v poriadku. Ak ste s ním spokojní. Nikto vám nemôže nanútiť aby ste ho žili inak. Veci sa skrátka dejú a tlačia nás do toho, aby sme našli sami seba ale my to môžeme a rovnako nemusíme počúvať. 

Ak sa ku mne objednáte, môžete sa o sebe dozvedieť veci, ktoré už poznáte, vlastnosti, ktoré si možno nechcete pripustiť, zbadáte cesty, po ktorých nebudete ochotní ísť. Je to v poriadku. Je len a len na vás, kam sa vyberiete a aký budete mať život. Rovnako ale možno objavíte hodnotu samého seba, spoznáte tú svoju pravdu o ktorú sa môžete vždy oprieť, začnete sa učiť rozumieť vlastnej energii a budete chcieť svoj život navigovať podľa nej.  

Budete mať možnosť stať sa vedomým tvorcom vlastnej reality. 

Náš život je odrazom nášho vnútorného nastavenia. Tam, kam smerujeme pozornosť, silu myšlienky, ktorá odráža silný náboj emócie - životná skúsenosť to do nášho života pritiahne v rámci zákona príťažlivosti.

Ak sa rozhodnete ku mne objednať, dočkáte sa analýzy vášho JA. Porozprávame sa, ako to máte nastavené, aké dary ste si so sebou do života priniesli, ako je nastavená vaša mechanika. Budeme sa rozprávať O VÁS. Dostanete množstvo informácií, nad ktorými sa budete môcť zamýšľať ale hlavne ich NACIŤOVAŤ. Myšlienky sú úžasné, prínosné, obohacujúce ale určite nemajú hodnotu v tom, aby rozhodovali o vašom živote. Každý z nás sa rozhoduje na základe inej vnútornej autority. niekto cez emócie, iný cez životnú silu, ďalší cez intuíciu no a niekto cez osobnú vôľu. Ako to máte vy, o tom sa dozviete v rámci osobnej analýzy. 

Pri rozboroch využívam informácie získané z karmalógie - numerológie, astrológie, hviezdnych kariet, tarotu, kvantovej energie a hlavne z Human designu. 

K tomu, aby som mohla podať relevantné informácie je potrebné, aby ste vedeli presný čas vášho narodenia. 

Kým sa objednáte, prečítajte si túto dôležitú informáciu.

Moja práca nie je o tom, aby som vám nadiktovala čo máte robiť a čo nie. Po všetkých skúsenostiach vlastných aj nevlastných, po tom, ako na sebe sama stále pracujem a napredujem - viem, že NIKTO za vás nič neurobí, nezmení a neexistuje ZÁZRAK, ktorý by urobil ktokoľvek iný než vy samotní.

Konzultáciou u mňa nájdete skôr odpovede - nie vždy jednoznačné a jasné, ale budú to odpovede alebo iné uhly pohľadu, ktoré možno pochopíte až neskôr, keď na ne budete viac pripravení. No a niektoré vám otvoria oči okamžite.

Môžem vám ukázať smer, ktorým by ste sa mohli uberať, ale nemôžem za vás kráčať. 

Teraz už viete, ako pracujem. Sami sa zamyslite, zapojte svoju intuíciu a rozhodnite sa, či naša spolupráca je tá správna. Ak intuitívne budete cítiť, že toto je pre to čo potrebujete - som tu pre vás a teším sa. 

Konzultácia

Trvanie: 60-90 minút

Spôsob: telefonicky, online (FB, WhatsApp, viber)

Ku konzultácii sú potrebné tieto údaje:

  • váš presný dátum narodenia (deň, mesiac, rok, hodina, minúta a miesto) - dôležité,
  • dátumy narodenia vašich biologických rodičov (deň, mesiac, rok),
  • podľa dohody aj iné dátumy,
  • v prípade, že budem potrebovať aj ďalšie údaje (napríklad narodenie starých rodičov), požiadam dodatočne. 

Objednaním konzultácie súhlasíte s poskytnutím týchto údajov dobrovoľne. Rovnako potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami konzultácie. 

Objednávací formulár nájdete na stránke nižšie. 

59,- €

Platobné údaje

IBAN: SK818360 5207 0042 0637 6941

Do poznámky pre prijímateľa uveďte Vaše meno

Dôležité informácie

Konzultácie sa vopred objednávajú. 

Platbu je potrebné naplánovať tak, aby dva dni pred záväzným termínom bola pripísaná na účte. 

Ak v deň termínu nebudú finančné prostriedky uhradené, konzultácia sa považuje za zrušenú

Objednajte si moje služby 

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, email  a telefónne číslo pre účely poskytovaných služieb ako sú konzultácie, rozbory a semináre.  Zároveň sa stávam odberateľom newslettra zasielaného na mnou uvedený email. Tento súhlas so zasielaním noviniek môžem vždy odhlásiť prostredníctvom odhlasovacieho linku uvedeného v každom ponukovom maily.

 Čestne vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a ich poskytnutie je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia, čo potvrdzujem vyplnením  objednávkového formulára. Jeho vyplnenie je považované za oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podmienky a Zásady ochrany a spracovania osobných údajov.