CENNÍK

Karmalogický rozbor/konzultácia

  • spoločne rozoberieme čo ukrýva váš dátum narodenia
  • trvanie 60-90 minút 
  • osobne/skype/telefonicky

30€

Poradenstvo a terapie

EFT technika a kvantovanie

  • trvanie 90 minút
  • osobne/skype

25€

Balík 3 (terapie v počte 3)

70€

Balík 5 (terapie v počte 5)

110€

Balík 10 (terapie v počte 10)


215€

Prednášky 

Trvanie:  cca 3 hodiny 

30€

Semináre

Trvanie: cca 7 hodín

60€

ZMENA ceny a dĺžky trvania seminára/prednášky VYHRADENÁ 


Platobné údaje

IBAN: SK818360 5207 0042 0637 6941

Do poznámky pre prijímateľa uveďte Vaše meno

Dôležité informácie

Terapie ako aj  karmalogické konzultácie sa vopred objednávajú. 

Platbu je potrebné naplánovať tak, aby dva dni pred záväzným termínom bola pripísaná na účte. 

Objednajte si moje služby 

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, email  a telefónne číslo pre účely poskytovaných služieb ako je karmalogický rozbor, terapie a semináre.  Čestne vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a ich poskytnutie je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia, čo potvrdzujem vyplnením  objednávkového formulára. Jeho vyplnenie je považované za oprávený súhlas so spracovaním osobných údajov.