FOTOGALÉRIA

Mandalky

Už ani neviem, kedy som objavila mandaly. Ony tak nejako vstúpili do môjho života a už v ňom ostali. Nádherné kruhové maľby plné rôznych variácií.

Slovo MANDALA pochádza zo sanskrtu (jeden z najstarších jazykov) a v podstate znamená magický, rituálny či posvätný kruh, možno "kruhový plán". Keby sme sa pozreli do minulosti, našli by sme ich v rôznych variáciách v mnohých kultúrach - v základoch chrámov či posvätných miest, v kostolnej architektúre, v rituáloch - kreslení magického kruhu do piesku, sú často ako ilustrácie na obaloch kníh, majú aj podoby jantry (mandala do štvorca v kombinácii s kruhom). Takto by sme mohli pokračovať. Ako som sa dočítala na internete, najstaršie mandaly sa vraj objavili už v paleolite. Hinduistické chrámy sú napríklad doslova stavané už ako mandaly predstavujúce celý kozmos so všetkými jeho úrovňami.