Štvorka

02.04.2018

Štvorke vládne Urán. Nádherná energia voľnomyšlienkarstva ale aj prudkých zmien. Preto sa často môže stať, že jeden deň to bude tak a na druhý deň onak. Vzťah pod vplyvom štvorky býva tak trocha založený na tvrdej práci, budovaní si kariéry, zdolávaní prekážok, budovať a reorganizovať sa budú aj vzájomné interakcie a pohľady jedného na druhého. Na jednej strane sa stretne tvrdohlavosť a neústupnosť s pracovitosťou a šikovnosťou, na strane druhej z toho vzťahu bude sršať vášeň, sexualita a živočíšnosť.

Paradoxne to v tomto vzťahu môže z času na čas vyzerať ako keby išlo o voľný vzťah, no žiarlivosť a agresívnejšie správanie si nájde svoje miesto tiež.

Štvorka so sebou prináša lásku k prírode, zvieratám a má potrebu zabezpečiť sa. Charakteristické je preto aj zabezpečovanie rodiny do budúcnosti, hľadanie istoty, zameranosť na materiálne statky. Výraznou črtou bude zrejme stálosť, pevnosť, všetko, čo by malo mať dobré základy. Akoby inštinktívne partneri cítili, že keď si vzťah vybudujú na nestálych základoch, ťažké búrky, ktoré určite prídu, vzájomnú blízkosť môžu narušiť. V prípade závažných problémov môžu nastať dve možnosti. Buď rozchod príde rýchlo a bez zbytočných rečí alebo naopak, obaja partneri ustrnú vo vzťahu, ktorý nikam nevedie. 

Úskalie vidím v tom, že časom môže prísť vyčerpanosť, jednotvárnosť, unudenosť, ktoré vzťahu nepomôžu. Pripravení by ste mali byť aj na to, že to nebude celkom jednoduchý a ľahký vzťah, môžu doň prísť blesky, ktoré zbúrajú vaše predstavy, ktoré ste mali o sebe, partnerovi alebo o vzťahu ako takom. Zas záleží na tom, ako obaja dokážete na vzťahu popracovať, pretože štvorková vibrácia dáva možnosť postaviť vzťah nanovo, ak opracujete staré. Inými slovami, zo starého často môže vyrásť aj niečo nové. Na tom by som stavala. Všetko sa dá vyriešiť, keď sa chce. A ak sa nechce.... Tam niet pomoci. Štvotka dáva stabilný základ na pevný vzťah a ponúka vibrácie na vzájomnú príťažlivosť, nádherné premilované noci a spája v oblastiach ako je športová aktivita, turizmus, starostlivosť o zvieratá, spoločné tance pri sviečkach a pár zlomených opätkov. Vyvarujte sa ale hádok v kuchyni, kde je dostatok nožov na hádzanie do terča. 

S láskou a svetlom pripravila Pavlína

©2018