Trojka

02.04.2018

Trojke vládne Jupiter. Prináša do vzťahu svojské šťastie, optimizmus ale aj zveličovanie. Inými slovami, ak budete mať vzájomný problém, tak z neho dokážete spraviť nadrozmerný náklad a ak budete partnerovi vyznávať lásku, tiež to môže byť zaujímavé divadlo plné vzletných vyjadrení. Vzťah samotný je o originalite, vzájomnom učení, humore, umeleckom vyjadrení. Dokážete spolu tvoriť, vymýšľať, byť činorodý a vykonávať spoločné aktivity. Trojka dodáva vzťahu sviežosť, dynamickosť, spoločenskosť, zábavu, istým spôsobom či už otvorene alebo skryto, bude sa vám páčiť, že je to iné. Vaše. Myslím, že ak do vzťahu neprídu dvaja introverti, tak o hovorenie núdza nebude. Dokážete spolu komunikovať, vysvetľovať, obhajovať svoje názory, prípadne názory toho druhého.

Ako poučenie chápem práve vzájomné učenie, možno cestovanie, pochopenie, že aj v komunikácii je dôležitá diplomacia, takt, citlivosť a že nie každý vtip môže byť druhou stranou chápaný ako neskutočne vtipný. Dáva možnosť vlastného vyjadrenia sa, presadenia. V tomto vzťahu by mali byť umelecké vlohy chápané a podporované. Závisí od iných faktorov, ktoré tu nebudem rozvíjať. 

Čomu by som sa vyhla je tvrdohlavosť a prehnaná snaha byť iným. Trecie plochy vznikajú hlavne pri neústupnom trvaní na svojom názore a neochoty počúvať iných. Lebo nie vždy komunikácia znamená dialóg. Preto pozor na to, aby to nebol len monológ, prípadne dve súbežné ústne etudy.

Inak je to celkom solídny základ na to, aby ste si spolu mohli vybudovať vzťah založený na úcte, vzájomnej komunikácii a hore humoru. Spoločná domácnosť podľa môjho názoru bude vyzeraž celkom zaujímavo aj z pohľadu zariadenia či chodu každodenného života. Dáva základ na dobrý rast a rozvoj, istým spôsobom v tom cítiť energiu matky. Nie tej svokrinej, hoci aj to môže nastať, ale tej, ktorá je spojená s plodením, životom a starostlivosťou. 

S láskou a svetlom pripravila Pavlína

©2018