Životné číslo 1

01.04.2018

Jednotka symbolizuje cestu, ktorá sa vyznačuje sebaistotou, osobitosťou, nezávislosťou, tvorivosťou a tieto atribúty sa prejavujú aj na povahe. Sú ambiciózni, možno viac egoistickí, zameraní na seba, občas s potrebou byť sám. "Jednotky" sú radi v čele, originalitu im nemožno uprieť. Individualisti, ktorí sa potrebujú prejaviť a stáť na vlastných nohách. Z času na čas uvažujú alebo konajú inak ako ostatní. Radi zavádzajú novinky, spúšťajú nové projekty. Sú celkom dobre obdarení predstavivosťou a potrebujú sa naučiť využívať viac vlastnú intuíciu. Jednotka prepožičiava silu vôle a radšej budú šéfmi ako podriadenými. A keď už, tak aspoň chcú mať hlavné slovo. Hlavným cieľom tejto vibrácie je naučiť sa prevziať za svoje činy zodpovednosť. Naučiť sa viac trpezlivosti, tolerancii a súcitu. Problémom býva, že jednotka dokáže ísť z extrému sebadôvery do extrému neistoty, závislosti, egoizmu až k panovačnosti.

Svojim spôsobom je to jedna z ťažších životných ciest, no paradoxne je na nej možnosť postupovať najrýchlejšie. Ľudia s touto vibráciou zažijú v rámci svojho života množstvo skúšok, prekážok, no súčasne majú silu presadzovať svoje túžby, ambície, ktoré sú vskutku odvážne a originálne. Ak dokážu pochopiť vibráciu jednotky, majú nabehnuté na to, že do svojho života pritiahnu úspech, hojnosť a víťazstvo. Určite to však nebude cesta ružovou záhradou, potrebujú naučiť na nej hospodáriť s energiou. "Jednotky" chcú svetu dokázať, že na to majú, istým spôsobom sú tvrdohlavé, ochotné sa "pobiť" s prekážkami. Neznášajú váhavosť a nedokončené veci. Spoliehajú sa sami na seba, sú to individualisti prekypujúci duchom plným budovania. Samozrejme, v prípade nezvládnutia energie jednotky prichádzajú pády, nezdary, poučenie, že omyly bolia a draho sa za nich platí. 

S láskou a svetlom pripravila Pavlína 

©2018