Životné číslo 3

01.04.2018

"Trojky" sú citovo založené, pôsobivé a všestranné. Ich hlavnou devízou je tvorivý prejav, predstavivosť a zmyselnosť. Sú originálne, hoci ťažko povedať v ktorom smere. Rovnako to môže byť génius s plášťom od paradajkového pretlaku ako aj bezdomovec so zaujímavým outfitom. Sú plné elánu a nadšenia, radi sa smejú a v spoločnosti sa určite nestratia. Ak sa rozhodnú prejaviť, môže to byť v rôznych umeleckých sférach. Od maľovania, tanca, písania.... Sú veľmi spoločenské a milujú slobodu. Istým spôsobom majú radi, ak dokážu ovplyvniť iných. Je z nich cítiť radosť zo života, optimizmus zvyknú využívať na vyriešenie nedorozumení. Čo by sa na svojej ceste mali "trojky" naučiť je to, že lepšie je slobodne vyjadriť svoje city a emócie namiesto toho, aby sa snažili situáciu zmanipulovať. U tejto vibrácie býva silný emocionálny prejav a tak sa môže z času na čas vyskytnúť žiarlivosť, nevraživosť, no rovnako aj láska, obrovské nadšenie. Napriek celkovému optimizmu sa v ich živote vyskytnú situácie, ktoré ich prinútia uzavrieť sa do seba, začnú sa správať neisto či placho.

Aj keď táto životná cesta vyzerá tak pohodovo, predsa len je ťažká, občas nepokojná a plná prekvapivých zmien. Akoby sa Šťastena rozhodla hrať v kocky a tak to potom vyzerá. Ľudia s tou vibráciu sú postavení pred životné križovatky a nástrahy. Na strane druhej vak majú možnosť vyberať si z množstva celkom sľubných príležitostí. Podobne ako "jednotkári", aj "trojkári" sa dokážu niekam dostať rýchlo, naplniť svoje ambície a získať skvelú kariéru či spoločenské postavenie. Rovnako ich ale môžu postretnúť náhle a nečakané straty.

K najväčším problémom "trojkových" ľudí patrí istý druh povrchnosti, prehnaná kritickosť, výbušnosť, impulzívne konanie, pochybnosti o sebe samom, mrhanie energiou, nerozhodnosť, nezodpovednosť, zveličovanie. Táto cesta nabáda k opatrnosti a sebakontrole. Chce energiu, aktivitu, činorodosť, nápaditosť, fantáziu. Vyžaduje opatrnosť, aby sa nestala obeťou sladkých a klamlivých sľubov, neuvážených rozhodnutí.

Trojka v sebe zahŕňa veľké množstvo mentálnej energie a aj keď je spoločenská a myslí si, že potrebuje partnera, časom zistí, že si vystačí aj sama, ak dokáže úsilie venovať štúdiu, umeleckým sklonom a využiť svoje nadania a dary k prospechu iných ľudí. 

S láskou a svetlom pripravila Pavlína 

©2018