Životné číslo 5

01.04.2018

"Päťka" je sloboda, cestovanie, nezávislosť, poznávanie, kamaráti, pokrok, rozmach. Je to zmyslová vibrácia, to znamená, potrebujem si to chytiť, vidieť, ochutnať, počuť, ovoňať. Konanie je rýchle, duchaplné, títo ľudia milujú voľnosť. Ak ide "päťka" pozitívnou cestou, je disciplinovaná, sústredená, zodpovedná ale s potrebou robiť si veci podľa seba, mať voľnú ruku. Neznáša pravidlá, obmedzovanie, nenájdete ju na ceste, ktorá je bezpečná, pokojná, vyhľadáva riziko, zmeny, pohyb. Jej povaha je dobrodružná s prvkami otvorenosti novým myšlienkam. Táto cesta vedie k vodcom a organizátorom, nechýba ctižiadosť, odvaha, vytrvalosť, bojovnosť. Ľudia v tejto vibrácii radi hľadajú nové obzory, radi cestujú a pokojne sa odsťahujú kamkoľvek do zahraničia. Dokážu pri pozitívnom využívaní vibrácie dosiahnuť úspechy. Sú prispôsobiví, podnikaví, majú radi spoločnosť nových ľudí, dokážu byť veľkorysí, tolerantní, rýchlo sa učia a dokážu využiť situáciu. Nechávajú veciam voľný priebeh, nebránia sa zmenám.

V druhej polohe, nezvládnutej, je to životná cesta, ktorá sa prejavuje premenlivosťou, nevyrovnanosťou, nepríjemnými prekvapeniami. Takáto "päťka" je nesústredená, nedôsledná, bezcieľna. Z tohto vyplýva poučenie, že nie vždy je pre týchto ľudí dobré nechávať veci na "náhodu". Zvyknú byť vystavení rôznym pokušeniam a zísť zo svojej cesty. Táto stránka im dáva do vienka neuvážené a unáhlené rozhodnutia, netrpezlivosť, netaktnosť, unudenosť. Z času na čas dokážu byť veľmi otvorení a bezohľadní. Opatrnosť sa vyžaduje pri zdraví, pretože aj keď na jednej strane dáva svojim majiteľom akúsi imunitu, súčasne spôsobuje náhle zvraty nielen v živote, ale aj zdravotnom stave. "Päťky" by sa mali naučiť kombinovať svoje úžasné myslenie s intuíciou, inštinktom. Dokážu vo svoj prospech využiť dôvtip, odvahu a ušľachtilosť. 

S láskou a svetlom pripravila Pavlína 

©2018