Životné číslo 6

01.04.2018

K tejto ceste patrí láska, tvorivosť, idealizmus, citlivosť, humanita, súcit, harmónia. "Šestky" majú zmysel pre zodpovednosť, štedrosť, láskavosť. Emócie ovládajú ich život. Je v ich moci dosiahnuť úspech, slávu, moc. Sú viazaní na rodinu, domov, je to vibrácia plná ženskosti, súčasne zafarbenie svetáka. "Šestky" sa stávajú dôverníkmi, venujú sa kreativite, na ich vkus sa dá spoľahnúť, radi zdobia svoje domácnosti.

Na strane druhej cesta "šestky" nesie so sebou vibráciu neustáleho hľadania lásky, nároky v citovej oblasti sú nastavené sakra vysoko, ovláda ich túžba po dokonalosti. Objavuje sa nestálosť, prelietavosť, nevera. Často sa nachádzajú na rôznych životných križovatkách a raz odbočia tu a potom zase tam. Hrozí, že sa v tom zmätku môžu stratiť a tak sa dopustiť mnohých chýb a omylov. Je to energia, ktorá zo sebou prináša akoby celoživotné rozhodovanie sa a preto môžu byť šestkoví ľudia váhaví, nerozhodní. Pozor na to, aby sa vo svojej starostlivosti voči iným nestavali do role mučeníka.

Táto vibrácia ukazuje, že je potrebné prijať a takým, aký človek je, so všetkými chybami a nehľadať dokonalosť za každú cenu. Predíde sa tak sklamaniu, domýšľavosti, nespokojnosti, nedostatku súcitu. Lebo "šestky" napriek všetkej diplomacii dokážu byť neskutočné kritické, hlavne ak ide o niekoho iného, radi sú dominantné a čo chcú, to aj musia dostať. Radi sa starajú do vecí, do ktorých sa nemusia.

Na ceste "šestky" sa vyžaduje pracovať na pozornosti, opatrnosti, sústredení pri rozhodovaní, tolerancii, kompromisu a citu pre diplomaciu.

S láskou a svetlom pripravila Pavlína

©2018