Životné číslo 7

01.04.2018

"Sedmička" je cesta, ktorá dáva jej majiteľom zaujímavý osud, ideály, nesebeckosť, citlivosť, istú tajomnosť a intenzívny vnútorný život. Je tam silná túžba po múdrosti, pomáha im meditovanie, priťahuje ich duchovno, filozofia. Z tejto cesty na jednej strane priam srší hľadanie mieru, harmónie, pokoja. Na strane druhej je tam úlet od reality, občas zahmlený úsudok. Paradoxne sa sedmička dokáže riadiť racionálnym uvažovaním, vie rozlišovať, vníma maličkosti, dokáže byť vynaliezavá. V tej dobrej polohe sú sebaisté, nenechajú so sebou manipulovať, vedia sa rozhodnúť, majú vlastné názory. Na strane druhej dokážu byť neskutočne precitlivené, nie vždy spokojné, porekadlo poučiť sa z cudzích chýb im nič nehovorí. Ich učenie je na vlastných skúsenostiach a zážitkoch. Dokážu si mnoho vecí pamätať.

Úspechy prichádzajú ťažšie, no prekvapivo môžu mať financie z rôznych nepredpokladaných zdrojov. Vo svojom živote ich postretnú zaujímavé vzťahy, zoznámenia, stretnutia. Súčasne je to však cesta, ktorá býva búrlivá vo význame prudkých zmien. V nezvládnutej pozícii strácajú zmysel pre realitu, trpia obavami, depresiami, úzkosťou, strachom zo smrti. Sú však veľmi vnímaví voči druhým. Negatívna "sedmička" môže mať sklon preháňať, byť výstredná či fanatická, pozor na psychické problémy, závislosť na liekoch, alkohole a opatrné by mali byť pri výbere svojho životného partnera. Problémy tiež môžu byť spojené s ich podozrievavosťou, neistotou, zmätenosťou. Niektoré "sedmičky" dokážu byť veľmi kritické a bezcitné.

Je pre nich dôležité byť opatrní pri čomkoľvek, pretože okrem duchovna priťahujú problémy hlavne vo vzťahoch, sú náchylní k nehodám rôzneho druhu. Ich devízou je spiritualita, citlivosť,  majú v sebe akúsi životnú iskru. Dokážu byť však úžasní herci a ak chcú, dokážu vám situáciu vysvetliť s takým dokonalým zahmlením, že im tú upravenú pravdu zožeriete aj s navijakom.

Sedmičkoví ľudia sa snažia chápať ostaných, samých seba, často sa však uzatvárajú a izolujú od okolia. Duchovno im pomáha, milujú knihy, vzdelávanie, rozširovanie si vlastného obzoru. Sú veľmi intuitívne, ale môže sa stať, že intuíciu prebijú prehnaným racionalizmom a vzniká malichernosť. Trpia na nízku sebadôveru, pochybujú o sebe. Zvláštnym druhom izolovanosti okolo seba šíria akési tajomno, nevyspytateľnosť.

S láskou a svetlom pripravila Pavlína

©2018