Životné číslo 2

01.04.2018

Dvojka je trocha z iného cesta ako jednotka. "Dvojky" sú skôr pasívnejšie, ak ich neovplyvňujú iné vibrácie, ktoré to prebijú. Sú skôr zamerané na druhých, na vzťahy, emócie, láskavosť, porozumenie, znášanlivosť, hľadajú šťastie, pochopenie, potrebujú mať nejakého partnera. Tak ako si "jednotky" vystačia samé, "dvojky" potrebujú oporu iného človeka. Vedia byť diplomatické, dokážu jednať s inými ľuďmi. Na svojej ceste životom by sa mali spoliehať na svoju intuíciu, inšpiráciu. Patria skôr k tým ľuďom, ktorým chýba dravosť, iniciatíva, odvaha niečo zrealizovať. Zvyknú byť podriadené, majú tendenciu podliehať vplyvom okolia. Medzi dvojkami môžeme nájsť tak diplomatov, vyjednávačov ako aj bohémov. Aby dosiahli úspech, potrebujú k tomu pomoc či podporu iných.

Vibrácia čísla dva dáva ľuďom s týmto životným číslom zaujímavý osud, vízie, zaujímavé zážitky, ale rovnakou mierou slávu ako aj porážku. Občas sa z nich stávaj rojkovia žijúci v utópii. Často v sebe schovávajú alebo potlačujú ambície, zvyknú byť ustráchaní, ustarostení, podozrievaví, precitlivení. Preto je dôležité si udržať vnútornú harmóniu a nezneužívať svoje nadania.

"Dvojky" majú dobre vyvinutú intuíciu, otázne je, koľko z nej využívajú. Rovnako ale trpia závisťami rôzneho druhu - na inej osobe, na láske, dobrom jedle, komfortnom živote, vytvorenej predstave o samom sebe, na technológiách, práci a tak podobne. Závislosti zvyknú byť spôsobené aj nedostatočným, prípadne nalomeným sebavedomím.

Ich hlavnou prednosťou je citlivosť, družnosť a schopnosť zladiť vlastné potreby s potrebami iných. Sú spoločenské, romantické, dokážu druhých povzbudiť. Majú však aj sklon lichotiť a pochlebovať. Cieľom cesty "dvojky" je preto okrem iného naučiť sa rozlišovať medzi tým, čo znamená s inými ľuďmi spolupracovať a čo naopak podliezať. Pozor na sebaobetovanie, ktoré je spôsobené vnútornou neistotou a zraniteľnosťou. Mali by sa naučiť, že životným situáciám sa treba postaviť, v opačnom prípade dokážu "dvojky" agresívne ceriť zúbky. Majú problém hovoriť NIE, pretože pociťujú za odmietnutie vinu.

Problémy ktoré spôsobuje táto vibrácia môžu byť závislosť, neistota, precitlivenosť, rýchla strata odvahy a nedostatok skutočnej sebaúcty k samému sebe.  

S láskou a svetlom pripravila Pavlína 

©2018