S čím pracujem

Ako nájsť cestu k sebe

alebo hľadanie vlastnej pravdy 

Portfólio

Môj život nie je jednoduchý, ale je nádherný. Vďaka rôznym "náhodám" ktoré neexistujú ako aj načúvaniu vnútornej pravdy, ktorá nie je vždy jasne počuteľná som sa naučila mnoho o svete, o sebe, o tom ako fungujem a prečo je to tak. Vďaka úžasným veciam, ktoré som študovala, študujem a celý svoj život študovať aj naďalej budem, viem ponúknuť syntézu všetkého, čo u mňa nájdete. 

Možno je toho veľa, možno málo, vždy to záleží od toho ako to vnímate vy samotní. Pre mňa je to tak akurát. Pretože si z toho množstva môžem vyberať, určovať a skladať dokopy tak, aby to bolo prínosné. 

V tejto časti nájdete to s čím pracujem aby som vám mohla ukázať iný uhol pohľadu na vás samotných. 

Konzultácie

Ak by som sa mala zaškatuľkovať, asi by to nešlo. Bolo by to na dlho. Napriek tomu by som to mohla zhrnúť do slov: konzultantka vedomej tvorby reality

Možno by sa to dalo preložiť do slov - osobný rast, hľadanie pravdy v nás, ale v podstate sa dopracujeme k tomu, ako funguje každý jeden z nás. Inak, originálne, inteligentne.

A o tom sú konzultácie, na ktoré sa môžte objednať tu. Mojou prácou nie je za vás čokoľvek spraviť, naopak, mojim cieľom je aby ste pochopili, že pracovať na sebe môžete len vy samotní. Ja vás môžem len nasmerovať na cestu, po ktorej budete kráčať sami. Bohatší o informácie o sebe, hodnotnejší v pohľade na seba.